Doprava zdarma pro objednávky nad 2000 Kč

Reklamace a vrácení

Lever car logotyp-03

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Zboží můžete je vrátit zdarma na jakékoliv pobočce Zásilkovny (ZDE seznam poboček). Stačí když zboží zabalíte a na podacím místě nadiktujete kód 90832508 (dopravu neplatíte).
 

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:             www.levelcar.cz

Správce:                             Mapexer s.r.o.

Se sídlem:                          Havlíčkova 289, 285 31 Nové Dvory

IČ:                                     09953132

E-mailová adresa:               podpora@levelcar.cz

Telefonní číslo:                   +420 774 593 253

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:    

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Dobrý den,

dne _________________ sem ve Vašem obchodě Level Car vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat:

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů):

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 1. Datum objednání:
 2. Datum obdržení:
 3. Číslo objednávky:
 4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, Byly zaslány způsobem:
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
 5. Jméno a příjmení spotřebitele:
 6. Adresa spotřebitele:
 7. E-mail:
 8. Telefon:

 

 

V                                                         Dne

 

                                 
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem – výpis z účtu.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 
Zpět do obchodu